Vanda Kučera, direktorka korporativnih poslova I&F McCann Grupe, učestvovala na tribini o unapređenju medijskog integriteta u Srbiji

U okviru projekta „BetterMedia Srbija" u Novom Sadu je održana treća u nizu tribina namenjena građanima, novinarima i oglašivačima, koje je organizovala NVO Centar za transformaciju medija u partnerstvu sa Misijom OEBS-a. U tribinama učestvuju generalna sekretarka Saveta za štampu, Gordana Novaković, direktorka korporativnih poslova I&F McCann Grupe, Vanda Kučera i predstavnik Centra za transformaciju medija, Miloš Stojković.

„Etika u oglašavanju, odnosno transparentno, istinito i odgovorno komuniciranje je veoma važno, kao i samo medijsko okruženje, jer sve to zajedno utiče direktno i na potrošače i oglašivače i agencije”, istakla je Vanda Kučera, i dodala: „Naša korporativna filozofija podrazumeva rad na unapređenju poslovnog okruženja, zakonskih regulativa i standarda u medijskoj industriji. Mi to činimo najpre kroz etičku komunikaciju koju kreiramo, ali i kroz učestvovanje u izradi zakonskih akata, edukaciju, kako medija i relevantnih udruženja tako i šire javnosti, i kroz inicijativu za osnivanje samoregulatornog tela u Srbiji.”

Projekat BetterMedia pokrenut je u Srbiji 2015. godine u nameri da građane upozna sa medijskom scenom i regulatornim okvirom, ali i da obezbedi direktan kanal komunikacije između građana i kreatora medijske politike i sadržaja i samim tim doprinese unapređenju medijske slike u Srbiji. Centar za transformaciju medija je osnovao portal www.bettermedia.rs, a otvorio je i kanale komunikacije na društvenim mrežama, sa ciljem da građani kažu šta žele od medija i kako bi oni doprineli tome da medijski sadržaji budu po njihovoj meri.

Tekst je objavljen na: http://www.sam.org.rs/aktuelno/novosti/27189/vanda-kucera-direktorka-korporativnih-poslova-if-mccann-grupe-ucestvovala-na-tribini-o-unapredjenju-medijskog-integriteta-u-srbiji.html

 

"I&F McCann Grupa" jedna je od vodećih komunikacijskih mreža u Jugoistočnoj Evropi uspešno posluje u osam zemlja: Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj. Međunarodnim, regionalnim i lokalnim klijentima pruža najkvalitetnija strateška i kreativna rešenja za razvoj brendova, kroz sve kanale komunikacije. Agencije koje posluju u okviru "I&F McCann Grupe" deo su "McCann Worldgroup" (www.mccannworldgroup.com), jedne od najvećih međunarodnih mreža, koja danas posluje u više od 120 zemalja sveta, sa tradicijom dugom čak 111 godina, koja posluje u sastavu "Interpublic Group of Companies" (www.interpublic.com), najstarije američke multinacionalne komunikacijske korporacije, sa sedištem u Njujorku.