McCann Tirana: Snažne poruke umetnosti

Gotovo svaki dan slušamo vesti ili priče o nasilju ili ekstremističkim akcijama. Zbog toga razmišljamo o tome šta možemo da učinimo da promenimo ovu stvarnost. Umetnost je jedan od načina. Na otvaranju instalacije „Oblak" u Tirani, održano je nekoliko panela, na kojima je učestvovala i agencija McCann Tirana.

Na nekoliko panela, kojima su prisustvovali umetnici, omladinske organizacije, studenti, pedagozi, socijalni radnici iz pred-univerzitetskih obrazovnih institucija iz Tirane, uključujući i savete roditelja, ženske organizacije, aktiviste civilnih udruženja, mediji i novinari, razgovaralo se o dobrim načinima rada koji pomažu mladim ljudima da se klone radikalizacije.

Jedan od tih panela bio je posvećen umetnicima koji su upotrebili umetnost kako bi preneli poruke protiv nasilja. U tom kontekstu, razmatrana je i kampanja "Poštuj i Žive”, koju je realizovala agencija McCann Tirana.

Flonia Vasia, Art direktorka agencije McCann Tirana, koja je i stručnjak za kreativne komunikacije, tokom svog govora rekla je da je „u oblasti komunikacija najveće dostignuće priznavanje ljudske prirode, načina na koji ljudi razmišljaju i njihovih instinkta. Reći istinu kada postoji prezasićenost informacijama je najjači stav. Kampanjom „Poštuj i Šive” odabrali smo da se direktno obratimo javnosti. Koristili smo element tradicije kao najefikasniji način prenošenja poruke tolerancije i poštovanja prema ljudskoj prirodi".

DIskusije na panelu bile su potpune neformalne i interaktivne. Umetnici, ali i drugi stručnjaci su diskutovali o tome kako umetnost doprinosi podizanju svesti, informisanju, razgovoru o određenim pojavama i sprečavanju agresivno ponašanje.

Ovaj projekat oslanja se na iskustva više od 20 albanskih aktivista civilnog društva, novinara, predstavnika verskih zajednica i drugih, koji su bili deo okrug stola pod nazivom „Osnaživanje pouzdanih glasova” koji je u aprilu 2016. godine organizovalo kancelarija SAD. U ovom događaju učestvovalo je više od 120 ljudi.

I&F McCann Grupa jedan je od vodećih komunikacionih sistema koji 20 godina uspešno posluje u 12 zemlja jugo istočne Evrope i nordijske regije. Naš posvećen tim čini 600 talentovanih profesionalaca, koji svakodnevno sarađuju na integraciji marketinških kampanja, promotivnih aktivnosti, organizaciji događaja, dizajnu, planiranju i zakupu medijskog prostora, PR, produkciji, komunikaciji u oblasti zdravstva, kreiranju TV sadržaja,kao i na svim formama digitalnog marketinga. Agencije koje posluju u okviru I&F McCann Grupe deo su McCann Worldgroup (www.mccannworldgroup.com),jedne od najvećih svetskih agencijskih mreža,osnovane 1902.godine koja posluje u više od 120 zemalja sveta, i u vlasništvu je Interpublic Group (IPG) (www.interpublic.com) sa sedištem u Njujorku.