IPG MEDIABRANDS pokreće "D100" listu najdinamičnijih svetskih brendova

Google, Amazon i Samsung na top listi najdinamičnijih svetskih brendova!

IPG Mediabrands, u okviru kog posluju i agencije UM i Initiative koje su deo I&F McCann Grupe, osmislio je novi metrički sistem za procenu uspeha kompanija i brendova.

Novi metrički sistem bazira se na oceni dinamičnosti brenda, odnosno na analizi četiri parametra, odnosno karakteristike brenda: preduzimljivosti, osetljivosti, inovativnosti i društvenosti.

D100 predstavlja listu svetskih brendova rangiranih upravo prema oceni dinamičnosti koja je nastala kao rezultat opsežnog istraživanja.

Nekada se garancija uspeha kompanija ogledala prema tradicionalnim kriterijumima, poput veličine i prepoznatljivosti.Danas se vitalnost i budućnost brenda mogu nepogrešivo proceniti pomoću nove metrike koju je razvila mreža IPG Mediabrands u partnerstvu sa Varton školom na Univerzitetu u Pensilvaniji.

Ispitano je preko 10,000 potrošača na pet velikih tržišta - SAD, Velika Britanija, Nemačka, Kina i Indija, a pitanja su se odnosila na preko 1,200 globalnih i lokalnih brendova. “Rang lista D100 je, kao i podaci do kojih smo došli istraživanjem, izuzetno zanimljiva. Ocena dinamičnosti i nova globalna metrika za uspeh brendova na tržištu omogućava IPG Mediabrands mreži da klijentima pomogne da uistinu postanu dinamični i menjaju se u skladu sa potrebama potrošača,”kaže Henri Tajer, globalni izvršni direktor IPG Mediabrands.


Ocena dinamičnosti određena je pomoću četiri ključna parametra:

• PREDUZIMLJIVOST  - sposobnost brenda da se prilagodi tržišnim promenama;
• OSETLJIVOST – da li brend osluškuje i odgovara na potrebe i utiske potrošača;
• INOVATIVNOST – upotreba novih tehnologija i kreiranje novih proizvoda i usluga;
• DRUŠTVENOST – veličina i aktivnosti publike koju brend okuplja na društvenim mrežama.

Podaci o prva tri parametra (Preduzimljivost, Osetljivost i Inovativnost) prikupljene su na bazi percepcije potrošača, a četvrti (Društvenost), kroz analizu podataka sa društvenih mreža Facebook, Twitter i Weibo. Svaki parametar je najpre standardizovan a zatim je kreirana prosečna vrednost na osnovu koje se formira ocena ukupne dinamičnosti brenda.

Deset najdinamičnijih brendova sveta su:
1. Google
2. Amazon
3. Samsung
4. Nike
5. Intel
6. NASA
7. BMW
8. Mercedes-Benz
9. Audi
10. Lenovo

D100 jasno povezuje ocenu dinamičnosti i uspeh kompanije na tržištu. Dinamični brendovi, čija je ocena dinamičnosti iznad proseka, imale su za 2,7% veći rast dohotka u poslednjem kvartalu protekle godine.  Možda ovaj procenat ne deluje značajno kada se posmatra samostalno, ali se ukupan rast dohotka po brendovima obično kreće do 4.4%. Korelacija između dinamičnosti i dohotka prevazilazi tradicionalnu metriku baziranu na veličini i prepoznatljivosti brenda, a u ovoj jednačini posebno se ističe parametar Preduzimljivost brenda - preduzimljive kompanije imaju veću tržišnu vrednost.

Za dodatne informacije o učinku brendova u istraživanju, kao i za kompletnu rang listu D100 posetite www.thed100.com.

IPG Mediabrands osnovana je 2007. godine od strane Interpublic Group (NYSE: IPG) kako bi upravljala mrežom medijskih agencija širom sveta. Danas ima više od 8.500 stručnjaka za marketing i komunikacije u preko 130 zemalja. U okviru mreže posluju  agencije UM, Initiative, BPN i Orion Holdings, kao i specijalizovane agencije Magna Global, Cadreon, Ansible, Society, Reprise, Rapport i IPG Media Lab.

Tekst je objavljen na: http://www.designed.rs/news/ipg_mediabrands_pokrece_
%E2%80%9Cd100%E2%80%9D_listu_najdinamicnijih_svetskih_brendova

 

"I&F McCann Grupa" jedna je od vodećih komunikacijskih mreža u Jugoistočnoj Evropi uspešno posluje u osam zemlja: Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj. Međunarodnim, regionalnim i lokalnim klijentima pruža najkvalitetnija strateška i kreativna rešenja za razvoj brendova, kroz sve kanale komunikacije. Agencije koje posluju u okviru "I&F McCann Grupe" deo su "McCann Worldgroup" (www.mccannworldgroup.com), jedne od najvećih međunarodnih mreža, koja danas posluje u više od 120 zemalja sveta, sa tradicijom dugom čak 111 godina, koja posluje u sastavu "Interpublic Group of Companies" (www.interpublic.com), najstarije američke multinacionalne komunikacijske korporacije, sa sedištem u Njujorku.