Naravno da biološki nismo isti, ali to ne znači da nam startne pozicije ne mogu biti iste

Pitanje jednakosti pitanje je prava. Istorija je dala već odgovor na to

Nježnija strana oglašavanja: Tijana Škorić Tomić, I&F McCann Grupa

Tijana Škorić Tomić izvršna je direktorica I&F McCann Grupe. Ova vrhunska profesionalka smatra da i žene i muškarci nose individualni pečat svoje originalnosti i kreativnosti. Naravno, dodaje Tijana, nose i teret svojih ambicija, koje su kod žena izraženije.

Tijana Škorić Tomić, I&F McCann Grupa

I onda nastavlja: „Nije jednostavno spojiti poslovni uspeh i materinstvo. Pre bih rekla da je ženama teži put u pronalaženju te svoje originalnosti i načina njenog iskazivanja u okruženju, koje ih baš i ne podstiče na takav korak – naročito poslovno, jer i u svetu kompanije prepoznaju žene koje najbolje oponašaju muškarce. Verujem da to nema veze s konkretnom regijom, već sa stepenom razvoja ukupnog društva. Ova profesija otišla je korak dalje u razvoju i fleksibilnosti, što je ženama otvorilo put da jednostavnije ispolje svu svoju kreativnost, sposobnost rukovođenja i, naravno, da realizuju sve svoje ambicije. U kompaniji u kojoj radim većinom su žene na rukovdećim pozicijama, ne zato što su žene nego zato što su jednostavno bile bolje.“

Ovo je izgleda jedna od rijetkih situacija u kojoj su tradicionalno patrijarhalni Balkan i razvijeni svijet zamijenili uloge, pa je oglašivačka industrija u regiji, za razliku od razvijenog svijeta, puna sposobnih žena na bitnim funkcijama. Evo šta o tome kažeTijana: „Ne mislim da je Balkan toliko patrijarhalan. Više je to percepcija i kulturološki momenat načina komunikacije nego same suštine. Ova profesija je na našim prostorima relativno mlada, to joj je i dalo fleksibilnost utakmice, pa verujem da je u tome i objašnjenje zbog čega ima više žena koje su na rukovodećim pozicijama nego generalno u svetu.“

Baš zato Tijanu pitamo gdje su nestali muškarci? Da im se nije šta desilo…? J Jesu li se umorili, uplašili i povukli, ili smo dobili novu generaciju obrazovanih, nezaustavljivih žena koje ne mare za patrijarhalne stege: „Muškarci su tu. Značajan broj muškaraca je na vodećim pozicijama u našoj profesiji i rade odlično svoj posao. Nema tu borbe, ima mesta za sve, a to čini da svi budemo kvalitetniji na putu ka uspehu kompanija u kojima radimo.„

Mnoge naše sagovornice izrazile su skepsu kada smo ih upitali da li je moguće poslovno čudo u Evropi, da Balkan postane raj za žensko poduzetništvo? Čak su i samo pitanje definirale kao pogrešno. Tijana se, međutim, ne slažes njima: „Dobro pitanje. Raj shvatam kao privredno poslovni ambijent u kome se stimuliše bilo kakav oblik preduzetništva, za to postoje ekonomski mehanizmi i to nema veze s polovima. Na taj ambijent utičemo svi, ali ipak ograničeno. Pored podsticaja koji su neophodni da bi se kreirao ambijent, mislim da je neophodna i lična incijativa, viši stepen obrazovanja, a najviše nedostaje hrabrost i za uspehe i za neuspehe. Mislim da je moguće čudo u Evropi i da Balkan postane raj za svako preduzetništvo, pa i žensko. Ključ za to je rad, rad i opet rad. Ali rad nije uvijek dovoljan. I Tijani smo postavili pitanje koje se odnosi na organizaciju posla: Šta karakterizira firme kojima rukovode žene? Da li je atmosfera demokratičnija, ima li više inovativnog rada, je li smanjen intenzitet mobbinga? „U svakoj kompaniji bitno je da postoje profesionalani i kolegijalni odnosi uvažavanja među saradnicima. Jasno definisana odgovornost prema poslu, jasno postavljen sistem odlučivanja i poštovanje zaposlenih kao deo korporativne kulture. To su osnove za zdrave međuljudske odnose u kompanijama. Tako je moguće imati efikasan i motivisan tim, bez obzira da li je muškarac ili žena prva, odnosno prvi među jednakima.„ Sluteći odgovor, baš zato i pitamo šta su osnove za Tijanin uspjeh: „Znanje i tim.“ A šta je danas općenito potrebno za uspjeh? Radikalno se mijenja duh vremena, vjerovatno nešto sasvim drugo u odnosu na vrijeme od prije deset, ili čak pet godina. Tijana kaže ovako: „Upornost, fleksibilnost, hrabrost da u uslovima koji se dramatično menjaju ipak možete da vidite dalje od sadašnjeg trenutka. Budućnost, ne samo opstanak…“

U uspehu firme važnu ulogu vjerovatno igra i prava stimulacija pravih ljudi: „Osim novčanog bonusa ili nekog drugog, ali standardnog mehanizma prepoznavanja kvalitetnog performansa, morate da poznajete svoje ključne saradnike. To podrazumeva potpuno otvorenu komunikaciju. Ambicija koju svako na ključnoj poziciji ima podrazumeva da učestvujete u profesionalnom razvoju tih ljudi i da sa njima nalazite odgovor o njihovoj daljoj karijeri. Morate da imate plan za njihov karijerni put. To je prirodno i jedino tako svaka kompanija ide napred i tako zaposleni ostaju motivisani. Takođe, to je mehanizam za zdravu selekciju.“

PROFESIONALNI ISKORAK „Ova profesija otišla je korak dalje u razvoju i fleksibilnosti, što je ženama otvorilo put da jednostavnije ispolje svu svoju kreativnost, sposobnost rukovođenja i, naravno, da realizuju sve svoje ambicije. U kompaniji u kojoj radim većinom su žene na rukovdećim pozicijama, ne zato što su žene, nego zato što su jednostavno bile bolje.“

A šta je s informaciono komunikacijskim tehnologijama? Broj žena u toj oblasti nije adekvatan njihovim izvanrednim sposobnostima, ali Tijana smatra da se i tu bilježe suštinski bitni pomaci: „Na vodećim pozicijama već sada imate vrlo uspešne žene, kompanije Google, Facebook, Yahoo samo su neke od njih. Verujem da u svakoj oblasti i profesiji ima sjajnih žena.“ Da li onda neki retrotrendovi, sistemsko omalovažavanje žena, kao što to pokušava uraditi premijer Turske, mogu zaustaviti ove procese? „Pitanje jednakosti pitanje je prava. Istorija je dala već odgovor na to. Naravno da biološki nismo isti. To ne znači da zbog toga moramo biti neravnopravni ili da nam startne pozicije ne mogu biti iste. Što se tiče odbrane interesa i pozicije moći, prirodno je da svako brani svoje pozicije, bilo da je žena ili muškarac. Naravno, ključno pitanje je kako se ti interesi ostvaruju i kako se moć koristi. Neki vid borbe je neophodan i zdrav, neki to zovu konkurencija. S druge strane možda odgovor nije potpuno adresiran, ali srećom nisam imala prilike da radim sa muškarcima, kao i sa ženama koji na neadekvatan način brane svoj interes i pozicije moći.“

Oglašivačka industrija traži maštu, kreativnost, opuštenost, demokratičnot mišljenja. Pretpostavljamo da su sve to više ženski nego muški kvaliteti: „Tačno je da industrija traži neke od navedenih kvaliteta. Ali tačno je i to da su muškarci i maštoviti i demokratični. To su lični kvaliteti, i mogu biti deo karaktera svakog pojedinca.“

Ko su po Tijaninom mišljenju najinspirativnije žene današnjice? „Možda bi to bile Katie Stanton koja je VP Global Media u kompaniji Twitter i definitivno Marissa Ann Mayer koja je predsednik i CEO Yahoo. One su dokaz da žena može da postigne neverovatan uspeh u karijeri, a da pri tome ostane žena.“ A na domaćem terenu? „Srećna sam što ih u mom okruženju ima dosta. Svaka ima nešto svoje što je čini drugačijom i posebnom. Možda bih izdvojila moju sestru Ivanu, koja je takođe uspela da napravi savršenu formulu između toga da je odličan advokat, a i dalje najbolja sestra na svetu, bolja od mene.“

Svaka uspješna žena makar jednom u karijeri naleti na ambicioznog muškarca „koji mrze žene“? Tijana kaže „Kada bih na takve naišla, oni bi se bavili time kako da izađu na kraj sa mnom.“

Biti izvršna direktorica I&F McCann Grupe sigurno nije lagan posao. Mnogo je agencija u grupaciji, treba sve iskomunicirati, koordinirati…

Bavim se kreiranjem i implementacijom strategije razvoja Grupe, upravljam investicijama, procenjujem rad direktora agencija, donosim odluke tamo gde treba da ih ja donesem. Trudim se da procese rada učinim efikasnijim, jednostavnijim s jedne strane, a da kontrole budu postavljene tamo gde je procenjen najveći rizik za poslovanje.

Po prirodi svog posla vi ste desna ruka Srđana Šapera, predsjednika Grupe. Kakav je Srđan kao šef?

Malo je pretenciozno pisati o svom šefu kada znate da će on to da pročita. Srđan je čovek neiscrpne energije i ima uvek dugoročnu viziju. Misli brže od drugih i vidi dalje od većine. Vrlo je zahtevan ali i pravedan. Zaista je profesionalni izazov pratiti takvog čoveka, ali i velika sreća imati mogućnost da učite od njega. Pored toga što je moj šef, Srđan je i moj prijatelj kao i mentor mog poslovnog sazrevanja do sada.

S osmatračnice izvršne direktorice Grupacije imate izvrstan uvid u sve agencije u mreži. Koja ima najbolje tržište, a kojoj je potrebna najveća pomoć iz mreže kako bi napravila prodor na tržištu.

Razvijenost svakog tržišta definiše iznos investicija koje su klijenti spremni da ulože u marketing. Od investicija kao i same vrste posla koju klijenti traže zavisi i razvijenost kadrova kao i iskustvo u struci. Svakoj našoj agenciji, na svakom tržištu, potrebni su pomoć i podrška mreže. Svako tržište je posebno za sebe ali je i u nekom stupnju razvoja na kome je već bilo neko drugo. Ekspertiza, kreativnost, i prenošenje znanja u našoj mreži uvek su dostupni s jedne strane, a s druge su obaveza svih direktora agencija na svim tržištima gde poslujemo. Moramo neprekidno da se razvijamo i usavršavamo i time idemo svi zajedno napred.

Imate li u planu neke nove akvizije. Hoće li se I&F McCann grupa širiti na cijeli Balkan?

Imamo. Strategija rasta kroz akvizicije jeste strategija Grupe. Iskreno nadam se da ćemo otići i dalje od Balkana.

Koliko ste u svom poslu vezani za McCann London i NY, koliko se konsultirate s njima i koliko oni upravljaju nekim vašim operacijama.

Moj posao podrazumeva komunikaciju i sa Londonom i NY. Konsultujem se oko svega gde procenjujem da su oni otišli dalje u ideji ili u samoj organizaciji poslovnih procesa. Takođe, naša obaveza je da radimo poštujući sve standarde na koje nas obavezuje ugovor o afilijaciji koji ponosno imamo već skoro 20 godina. Imaju pravo kontrole servisa ka klijentima, ali nemaju nikakve veze niti pravo upravljanja našom Grupom.

Nekoliko puta ste u svojim medijskim istupima govorili kako struka u Srbiji mora da se organizuje kako bi uvela standarde i pravila koja važe u svijetu. Samo tako će biti prepoznata kao ozbiljan partner srpskoj privredi. Smatrate li da je Srbiji potrebno novo, moćno udruženje oglašivačke industrije?

Ekonomska kriza u svetu dovela je do toga da je cela Evropa okrenuta štednji odnosno smanjenju troškova, a premalo se investira u rast i razvoj. Posledično, sve to se odrazilo i na investicije u marketing. Ako se odabir agencije svede samo na pitanje cene, što sada najčešće jeste slučaj, u nekom trenutku postaviće se pitanje kvaliteta. Iskreno mislim da je to korak unazad. Službe nabavke jesu relevantne da izaberu najpovoljnijeg ponuđača s aspekta cene. Ne verujem da je na njima procena kvaliteta, strategije i svega ostalog što je i bitnije od same cenovne komponente tendera. Marketing po sebi, odnosno agencije imaju business relevantnost i kroz dualitet toga i kvalitet svog servisa najkvalitetnije mogu da služe klijentima. Taj pristup mora da se vrati. I postojeća i nova udruženja oglašivača su potrebna. To imamo i možemo da napravimo. Pitanje je šta hoćemo i kako to da postignemo. Sve je mnogo jednostavnije nego što se čini. Svaka TV dobra je koliko ima kvalitetan program, print izdanja definiše kvalitet sadržaj, digital je tehnologija i inovativnost, agencije pamet i kvalitet rada.

Problem organiziranosti i uvođenja standarda mogu riješiti lideri oglašivačke industrije na jednom ručku. Da li smatrate da trebaju dogovoriti ključne principe i da proces organiziranja struke krene? Mogu li najjači igrači na srpskom tržištu sjesti za isti sto i ako mogu, zašto ne sjednu i ne dogovore se jer im je svima u interesu?

Svi uvek mogu da sednu za sto. Kao što sam rekla, pitanje je šta hoćemo da postignemo, na koji način i u kojim rokovima. Mislim da je suštinski problem u osiromašenoj industriji gde se svi bore za bolju poziciju preživljavanja. Tada često strategija postane sekundarna stvar. Treba nam kvalitetnija privreda kako bi stvari efikasnije počeli da dovodimo u red.

Tekst je objavljen na portalu Media Marketing

"I&F McCann Grupa" jedna je od vodećih komunikacijskih mreža u Jugoistočnoj Evropi uspešno posluje u osam zemlja: Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj. Međunarodnim, regionalnim i lokalnim klijentima pruža najkvalitetnija strateška i kreativna rešenja za razvoj brendova, kroz sve kanale komunikacije. Agencije koje posluju u okviru "I&F McCann Grupe" deo su "McCann Worldgroup" (www.mccannworldgroup.com), jedne od najvećih međunarodnih mreža, koja danas posluje u više od 120 zemalja sveta, sa tradicijom dugom čak 111 godina, koja posluje u sastavu "Interpublic Group of Companies" (www.interpublic.com), najstarije američke multinacionalne komunikacijske korporacije, sa sedištem u Njujorku.