Ako se ozbiljno posvetite tržištima u regiji, vratiće vam višestruko

Zdenka Milanović: Ja se lično vrlo radujem ovoj godini. Očekujem puno i od agencija i od klijenata – veću proaktivnost, hrabrost, zajedničko delovanje. Svi spremni na više i bolje!

Piše: Zdenka Milanović, Regional Managing Director, I&F McCann Grupa

Upravo sam se vratila iz posete našim agencijama u Skoplju i Sarajevu. U Skoplju uspešan godišnji review sa odličnom daljom perspektivom saradnje sa jednim od najvećih klijenata agencije, sa kojim je saradnja započeta u 2013 godini. U Sarajevu priprema realizacije velikog projekta koji je agencija dobila na pitchu početkom ove godine. “So far so good” rekla bih; rezultat ozbiljno pripremljene strategije i napora lokalnog menadžmenta i podrške sa regionalnog nivoa.

Sve ovo može da zvuči kao jedna utopija gde je sve sjajno i nema ozbiljnih izazova, što bi bilo i nerealno i neozbiljno, ali ja rezultat posmatram sa aspekta mogućnosti i prilika, ne uslovljenosti. Sve izazove koji utiču na poslovanje agencija i struke na ovim prostorima– od impakta globalizacije i još veće implementacijske uloge agencija, najveće potrošačke krize do sada koja je ozbiljno uticala na budžete klijenata, needukovanost trižišta, vrednosno niska pozicija agencija, sagledavam kao startnu poziciju.

Za McCann je 2013. bila vrlo uspešna godina–zabeležili smo najveći rast agencija na lokalnim tržištima, naglasila bih veliki iskorak agencija u Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji. Nama je regionalno delovanje ključna strateška odrednica, primarno kroz ojačavanje lokalne snage agencija i regionalno povezivanje sa jasnim benefitima za klijente koji takođe posluju na regionalnom nivou. Interno, razmena know how i regonalno povezivanje talenata su doneli benefit ne samo kroz jačanje kulture, vei i kroz uspeh sa stanovišta samog agencijskog proizvoda, što se manifestovalo kroz jak lokalni performance i uspeh na festivalima.

Regionalno poslovanje nije jednostavno, doživljavate sebe kao istraživača i avanturistu zato što ono zahteva ozbiljno lično ulaganje da bi se napravio dobar assesment, postavili najbolji ljudi i sistem integracije, zahteva i da imate odličan performance na svakom tržištu gde poslujete, jer se neuspeh jednog tržista vrlo lako reflektuje na ostala. Ali je zato i pozitivan impakt mnogo brži i zato verujem u ova naša tržišta koja su jako dinamična i sa velikim potencijalom. Ako im se ozbiljno posvetite, vraćaju vam višestruko.

Na mene je u 2013 godini najveći dojam ostavilo nekoliko ključnih trendova-jasnije pozicioniranje agencije – agencija kao kreator, gde koliko toliko postoji kontrola nad odnosom koji se gradi sa klijentima, kreativnim proizvodom, vrednovanjem rada. Usluga čiste implementacije, produkcija se sve više udaljava od agencije i tu vladaju vrlo jasne zakonitosti- cena, brzina, servis. Takođe se polako menja i kriterijum evaluacije agencija-skoro svaki klijent, kojeg sam posetila od Tirane do Sarajeva, mi je na pitanje ključnog kriterijuma izbora agencije odgovorio – ideja, cena je na drugom mestu. Koliko god ovakav pristup još uvek nije dovoljno zastupljen, vidim značajne pozitivne pomake. Takodje i veza između poslovnih rezultata i uspeha, odnosno vrednovanja agencije, nikad nije bila tesnija. I, na kraju, napomenula bih integraciju - pri tome mislim na više aspekata - integracija servisa u matičnu agenciju, još razvijeniji program integrisanih kreativnih rešenja, kao i regionalna i globalna integracija.

Od 2014. godine očekujem mnogo-prvenstveno interno, kroz značajnije delovanje na temu inovativnog pristupa i odnosa sa klijentima, kvaliteta proizvoda, povezivanje sa strukom i aktivnost pri društveno bitnim temama. To za nas znači prirodan nastavak aktivnosti koje smo pokrenuli i za koje će trebati i dalje puno napora i strpljenja, jer ne očekujem instant rezultat. Ali je zadovoljstvo postignutim nemerljivo i ja se lično vrlo radujem ovoj godini. Očekujem puno i od agencija i od klijenata – veću proaktivnost, hrabrost, zajedničko delovanje. Svi spremni na više i bolje.


Tekst je objavljen na portalu Media Marketing

“I&F McCann Grupa” jedna je od vodećih komunikacijskih mreža u Jugoistočnoj Evropi uspešno posluje u osam zemlja: Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj. Međunarodnim, regionalnim i lokalnim klijentima pruža najkvalitetnija strateška i kreativna rešenja za razvoj brendova, kroz sve kanale komunikacije. Agencije koje posluju u okviru “I&F McCann Grupe” deo su „McCann Worldgroup“ (www.mccannworldgroup.com), jedne od najvećih međunarodnih mreža, koja danas posluje u više od 120 zemalja sveta, sa tradicijom dugom čak 111 godina, koja posluje u sastavu „Interpublic Group of Companies“ (www.interpublic.com), najstarije američke multinacionalne komunikacijske korporacije, sa sedištem u Njujorku.