Kada dobija društvo, dobijaju svi

Zašto su neke ideje bolje, inovativnije, krativnije od drugih? Kako u “moru” dobrih ideja prepoznati onu “pravu”?  I možda najbitnije kako “doći”, kojim alatima do te prave ideje?

Ravid Kupeberg (Mindscapes)

Oni koji se bave krativnim poslom sa ovim pitanjima i nedoumicama suočavaju se svakog dana. Uvreženo je shvatanje da su najorginalnije i inovativne ideje one koje odbacuju ustaljena pravila. Međutim, ako posmatramo neke od najboljih unikatnih krativnih ideja, možemo da zapazimo da ove jedinstvene kreativne ideje dele određeni zajednički obrazac razmišljanja. Obrazac koji pomaže krativcima da izađu iz ustaljenih kalupa i podstiču ih na stvaranje onih pobedničkih ideja koja izazivaju pažnju javnosti i osvajaju nagrade na festivalima.

Stremljenje ka kreatvnim rešenjima koja donose rezultate, koja su na svetskom nivou i imaju uspeha na međunarodnim festivalima, cilj je kome su McCann agencije posvećene. Zbog toga je ulaganje u edukaciju namenjenu naprednom kreativnom mišljenju prirodan korak ka ostvarenju tog cilja. Kreativci iz McCann agencija koje posluju u okviru I&F McCann Grupe u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, BiH, Crnoj Gori i Albaniji radnu 2016-u započeli na kreativnoj edukaciji koju je vodio Ravid Kuperberg. Ravid je jedan od partnera u izraelskoj kompaniji “Mindscapes”, specijalizovanoj za unapređivanje kreativnih procesa i metoda rada u advertajzingu. Kroz zanimljivo predavanje i radionice, kreativci McCann agencija upoznali su se sa novim kreativnim “alatkama”, sa ciljem da na sistematičan način unaprede svoje kreativno razmišljanje i da se upute u konkretne načine za postizanje kvalitetnijeg kreativnog prozivoda u skladu sa najnovijim tendencijama advertajzinga.

Kreativna radionica

Sandra Vujović, Concept Developer/Copywriter agencije McCann Podgorica kaže da je na radionicama upoznata sa inspitivnim prečicama koje nas, ako znamo šta želimo i za čim tragamo, mogu dovesti do dobrih ideja i dodaje: “A dobre ideje se mogu nalaziti baš tu, odmah iza ćoška. Kreativni alati nam pomažu da ih brže prepoznamo. Osim toga, omogućavaju bolji fokus tokom brainstorminga i sagledavanje brifa iz jedne drugačije perspektive.” Pristup iz potupno drugačijeg ugla na brifove utisak je i za Gazmeta Pinjolija, Senior Art Directora McCann Tirana, dok njegova koleginica iz agencije, art direktorka Flonia Vasia ističe da prikazani kreativni obrasci unose novinu u krativni proces i mogu biti od pomoći svakom kreativcu na razvoju novih, svežih ideja i dodaje: „alati su praktični, lako se implementiraju i vrlo su pogodni za definisanje potencijalnih ideja“. Regionalni kreativni direktor McCann Adriatic Ivica Spasovski ističe da je svaka kreativna ideja razrađena i dobijena preciznom upotrebom nekog od tool-ova. “Inspiracija i talenat su samo deo veće slike. Sistematski upotrebljen brainstorming uvek daje odlične rezultate”. Sa njim se slaže i Petra Gajica, strateški planer McCann Zagreb: „Predstavljeni alati sjajni su kako za ubrzati procese rada unutar agencije, tako i da ubrzati vlastite mentalne procese. Iako vrlo sistematičan i po strogim obrascima, pristup nam je već prilikom rada na brifovima za vreme trajanja radionice pokazao kako je krajnji rezultat unapređena kreativnost i mnoštvo ideja.”

Kreativna radionica

Kreativnost možda ne može da se nauči, ali svakako može da se “trenira” i unapredi. Kada imamo jasnu putanju i metode razmišljanja, odnosno alate, onda je i lakše da se krećemo prema pravim kreatvnim rezultatima.

Ravid Kupeberg je imao priliku da sarađuje i razmenjuje iskustva sa mnogim kreativcima iz našeg regiona: “Impresioniram sam i uzbuđen kreativnošću na ovim prostorima. Nadam se da će i klijenti prepoznati ovaj kreativni potencijal i da ćemo u skoroj budućnosti videti konkretnije rezultate kao i potvrdu u vidu nagrada u Kanu”.

Pored dva Kanska Lava, McCann agencije koje posluju u okviru I&F McCann Grupe osvojile su preko 400 nagrada na međunarodnim, regionalnim i loklanim festivalima. Ova kreativna edukacija će sigurno pomoći u “dolaženju” do još neke “pobedničke ideje”.

Tekst je objavljen na portalu Media Marketing.

"I&F McCann Grupa" jedna je od vodećih komunikacijskih mreža u Jugoistočnoj Evropi uspešno posluje u osam zemlja: Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj. Međunarodnim, regionalnim i lokalnim klijentima pruža najkvalitetnija strateška i kreativna rešenja za razvoj brendova, kroz sve kanale komunikacije. Agencije koje posluju u okviru "I&F McCann Grupe" deo su "McCann Worldgroup" (www.mccannworldgroup.com), jedne od najvećih međunarodnih mreža, koja danas posluje u više od 120 zemalja sveta, sa tradicijom dugom čak 111 godina, koja posluje u sastavu "Interpublic Group of Companies" (www.interpublic.com), najstarije američke multinacionalne komunikacijske korporacije, sa sedištem u Njujorku.