Posedovanje ‘još neotkrivenih istina’ je obaveza, a ne luksuz!

Katarina Pribićević, direktorka strateškog planiranja u agenciji McCann Beograd specijalno za Marketing mrežu govori na koji način će ‘još neotkrivene istine’ uticati na tržište komunikacija u Srbiji, da li su kompanije spremne da ih čuju i izađu iz uobičajenog okvira i u kojoj meri se navike potrošača u Srbiji razlikuju u odnosu na region i svet.

McCann Truth Central ima za cilj da otkrije još neotkrivene istine o pojavama oko nas. O kakvim „istinama“ je zapravo reč i na koji način će one uticati na tržište komunikacija u Srbiji?

McCann Truth Central u fokusu svog interesovanja ima istine koje se ne podrazumevaju. To su istine koje menjaju shvatanje sadašnjosti i pojava oko nas. Otkrivajući ovakve istine, otkrivamo i neke nekonvencionalnije načine komunikacije, a možda i načine na koje brendovi danas mogu odgovarati na potrebe svojih potrošača, odnosno korisnika.

U kojoj meri su istraživanja McCann Truth Central značajna za brendove? Da li su kompanije, po Vašem mišljenju, spremne da čuju istine i izađu iz uobičajenog okvira?

Za brendove koji su spremni da naprave ‘korak dalje’, spremni da postanu relevantan deo svakodnevice potrošača, posedovanje ‘još neotkrivenih istina’ je obaveza, a ne luksuz. Brendovi koji žele da imaju svoje, specifično i jedinstveno mesto na mapi potreba svojih korisnika/potrošača i tržišnoj mapi generalno, moraju imati način da razumeju životne niše potrošača i van brend konteksta.

Nedavno je agencija McCann Beograd predstavila istraživanje o mamama. Koje istine ćete nam sledeće predstaviti?

Pred nama je jedno od možda najznačajnijih istraživanja. Radi se, naime, o sveobuhvatnom pogledu na pojam i shvatanje ‘wellness-a’. Istine o sagledavanju i doživljaju onoga što je dobrobit za čoveka danas. Ovo je oblast koja se tiče svih potrošačkih segmenata nezavisno od demografskih i lifestyle odredbi, a samim tim i oblast u kojoj relevantne nalaze može i treba da nađe svaki brend koji želi značajnu ulogu u savremenom životu Srbije i srpskih potrošača.

Koliko je danas zahtevno sprovesti istraživanje tržišta i da li potrošači u Srbiji spremni da pričaju o svojim navikama?

Uprkos sve snažnijim naporima da se zaštiti privatnost podataka, danas je sfera istraživanja jedna od najinventivnijih oblasti. Naime, istraživačke tehnike se unapređuju, a mogućnosti je sve više. Kada je u pitanju McCann Truth Central, slučaj je specifičan. Ovo je centar koji sam razvija istraživačke instrumente, dok su istraživačke agencije realizatori projekta koji se bave terenskim delom rada. U upotrebi su podjednako zastupljene kvantitativne i kvalitativne metode, uz sve učestalije online i inovativne kvalitativne tehnike.

Na osnovu dosadašnjeg rada McCann Truth Central, u kojoj meri se navike potrošača u Srbiji razlikuju u odnosu na region i svet?

U najširem smislu, možemo govoriti o različitoj dinamici razvoja, ali ne i manjem entuzijazmu. Konkretna studija o mamama, lokalno sprovedena, ukazala je na podudarnost potreba ovdašnjih i globalnih mama, kao i prepoznavanje značaja tehnologije u svom životu. Ipak, prednosti korišćenja i njena funkcionalnpost su u različitoj meri prepoznate i integrisane u svakodnevicu, a samim tim i navike. Dakle, potrebe se ne razlikuju u tako značajnoj meri, koliko načini njihovog zadovoljenja, što bitno utiče i na navike potrošača.


Tekst je objavljen na portalu Marketing Mreža

“I&F McCann Grupa” jedna je od vodećih komunikacijskih mreža u Jugoistočnoj Evropi uspešno posluje u osam zemlja: Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj. Međunarodnim, regionalnim i lokalnim klijentima pruža najkvalitetnija strateška i kreativna rešenja za razvoj brendova, kroz sve kanale komunikacije. Agencije koje posluju u okviru “I&F McCann Grupe” deo su „McCann Worldgroup“ (www.mccannworldgroup.com), jedne od najvećih međunarodnih mreža, koja danas posluje u više od 120 zemalja sveta, sa tradicijom dugom čak 111 godina, koja posluje u sastavu „Interpublic Group of Companies“ (www.interpublic.com), najstarije američke multinacionalne komunikacijske korporacije, sa sedištem u Njujorku.